Bevakning av webbisar via e-post

Bevakningen matchar förälders/föräldrars namn och avgränsar till givet sjukhus under en tidsperiod på max 9 mån. Vid ny träff skickas omedelbart email till de uppgivna adresserna.
Begränsa bevakning till ett sjukhus eller välj SAMTLIGA för generell bevakning:


Ange tidsperiod för bevakning, maxlängd är 9 mån:


Fyll i förnamn och/eller efternamn för Mamma och/eller Pappa. Bevakningen görs både på för- och/eller efternamn. Bevakning kan göras på enbart 1st förälder eller på båda.
Förnamn Mamma:
Efternamn Mamma:
Förnamn Pappa:
Efternamn Pappa:

Fyll i 1 - 9 st emailadresser. Samtliga får bekräftelse på bevakningen och kan radera sin bevakning individuellt.
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Email 6:
Email 7:
Email 8:
Email 9: