Harisa Santic och Giovanni Apablaza


Harisa Santic och Giovanni Apablaza har fått barn


Mamma/Pappa till barn: Harisa Santic och Giovanni Apablaza
Datum för barnets födelse: 2014-10-22
Tidpunkt för barnets födelse: 11:40:00
BB där barn föddes: Värnamo
Länk till barn: