Carolin Rickardsson


Carolin Rickardsson har blivit mamma / pappa


Mamma / Pappa: Carolin Rickardsson
Datum när Carolin Rickardsson blev Mamma / Pappa: 2016-04-26
Tidpunkt när Carolin Rickardsson blev Mamma / Pappa: 07:05:00
BB: Karlskrona
Länk till bebis:

Namnbetydelse Carolin??

Carolin betyder karl fri man

Hur många har Carolin som namn i Sverige??

I Sverige finns det 2999 kvinnor som har Carolin som förnamn varav 1405 kvinnor har Carolin som tilltalsnamn.
I Sverige finns det 0 män som har Carolin som förnamn varav 0 män har Carolin som tilltalsnamn.
13 personer heter Carolin i efternamn.

Vilken plats i namnstatistiken hamnade Carolin på??

Carolin hamnade på plats 0 i den senaste namnstatistiken!
...namnstatistik för bebisar under 2021
...information vad Carolin betyder och hur många i Sverige som heter Carolin vilken plats Carolin kom på i den senaste namnstatistiken i Sverige och utomlands etc.!