Charlotte och Richard


Charlotte och Richard har blivit förälder / föräldrar


Föräldrar / Förälder: Charlotte och Richard
Datum när föräldrarna fick sitt barn: 2016-04-25
Tidpunkt när föräldrarna fick sitt barn: 21:25:00
BB: Karlskrona
Länk till föräldrarnas bebis:

Namnbetydelse Charlotte??

Charlotte betyder lille Charles, karl fri man

Namnbetydelse Richard??

Richard betyder hård stark

Hur många har Charlotte som namn i Sverige??

I Sverige finns det 30152 kvinnor som har Charlotte som förnamn varav 11825 kvinnor har Charlotte som tilltalsnamn.
I Sverige finns det 1 män som har Charlotte som förnamn varav 1 män har Charlotte som tilltalsnamn.

Hur många heter Richard i Sverige??

17284 män heter Richard varav 8993 män har Richard som tilltalsnamn.
6 kvinnor heter Richard varav 0 kvinnor har Richard som tilltalsnamn.
121 personer heter Richard i efternamn.

Vilken plats i namnstatistiken hamnade Charlotte och Richard på??

Charlotte hamnade på plats 0 i den senaste namnstatistiken!
...namnstatistik för bebisar under 2021 Richard hamnade på plats 143 i den senaste namnstatistiken!
...namnstatistik för bebisar under 2021
...information vad Charlotte betyder och hur många i Sverige som heter Charlotte vilken plats Charlotte kom på i den senaste namnstatistiken i Sverige och utomlands etc.!
...information vad Richard betyder och hur många i Sverige som heter Richard vilken plats Richard kom på i den senaste namnstatistiken i Sverige och utomlands etc.!