Veronica och Peter


Veronica och Peter har fått barn


Mamma/Pappa till barn: Veronica och Peter
Datum för barnets födelse: 2016-04-23
Tidpunkt för barnets födelse: 01:50:00
BB där barn föddes: Karlskrona
Länk till barn:

När har Peter namnsdag??

Peter har namnsdag 29/06

Vad betyder Veronica??

Veronica betyder segerbringande

Vad betyder Peter??

Peter betyder klippa

Hur många har Veronica som namn i Sverige??

I Sverige finns det 15797 kvinnor som har Veronica som förnamn varav 8998 kvinnor har Veronica som tilltalsnamn.
I Sverige finns det 0 män som har Veronica som förnamn varav 0 män har Veronica som tilltalsnamn.

Hur många heter Peter i Sverige??

112677 män heter Peter varav 62761 män har Peter som tilltalsnamn.
17 kvinnor heter Peter varav 0 kvinnor har Peter som tilltalsnamn.
138 personer heter Peter i efternamn.


...information vad Veronica betyder och hur många i Sverige som heter Veronica vilken plats Veronica kom på i den senaste namnstatistiken i Sverige och utomlands etc.!
...information vad Peter betyder och hur många i Sverige som heter Peter vilken plats Peter kom på i den senaste namnstatistiken i Sverige och utomlands etc.!