Carolina Nordgren och Mikke Lönnvik


Carolina Nordgren och Mikke Lönnvik har fått barn


Mamma/Pappa till barn: Carolina Nordgren och Mikke Lönnvik
Datum för barnets födelse: 2016-04-22
Tidpunkt för barnets födelse: 12:53:00
BB där barn föddes: Karlskrona
Länk till barn:

Vad betyder Carolina??

Carolina betyder karl fri man

Hur många har Carolina som namn i Sverige??

I Sverige finns det 15311 kvinnor som har Carolina som förnamn varav 5863 kvinnor har Carolina som tilltalsnamn.
I Sverige finns det 0 män som har Carolina som förnamn varav 0 män har Carolina som tilltalsnamn.

Vilken placering på senaste namntoppen hamnade Carolina på??

Carolina hamnade på plats 0 på den senaste namntoppen!
...namntoppen för nyfödda barn under 2021

...information vad Carolina betyder och hur många i Sverige som heter Carolina vilken plats Carolina kom på i den senaste namnstatistiken i Sverige och utomlands etc.!